Тест „Без грешки на пътя“

ВЪПРОС 1:
Има ли грешка на пътя и  ако да - каква е тя?

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1

 

Има две грешки в първата картинка. Едната е, че  майката и детето пресичат улицата на червен светофар. Втората грешка е, че майката не държи за ръка детето, а това е препоръчително. 

 

Пресичайте само на зелен светофар! Когато зелената светлина на светофара мига, това означава, че скоро ще се смени. Затова трябва да останете на тротоара и да изчакате, докато отново дойде редът на зелената светлина. Не се опитвайте да притичате бързо през улицата, това може да се окаже опасно. Не пресичайте на жълта светлина и никога на червена!

 

Когато възрастен човек пресича улица заедно с малко дете, е препоръчително да го държи за ръката. Причината е, че малчуганите могат внезапно да се затичат, неочаквано да спрат на място по време на пресичане на пътя и да направят нещо, което може до доведе до рискови ситуации на пътя.

Моля изберете отговор!