Тест „Без грешки на пътя“

ВЪПРОС 1:
Има ли грешка на пътя и  ако да - каква е тя?

Грешката в първата картинка е, че децата пресичат извън близката пешеходна пътека.

Винаги пресичайте на пешеходна пътека, когато има такава наблизо! Съобразявайте се с разстоянията до приближаващите автомобили и със скоростта им на движение. Не удължавайте ненужно пътя и времето за пресичане и не спирайте без необходимост на платното за движение.

Моля изберете отговор!